Vuosittain jaettavat palkinnot

Palkinnot/arvonimet jaetaan vuosittain kevätkokouksessa edellisenä vuonna
menestyneille venäjänmustaterriereille.
Kunkin palkinnon saa haltuunsa se henkilö, jonka omistama tai
ohjaama koira saa eniten pisteitä esitetyn laskutavan mukaan. Pois lukien kiertopalkinto, jonka voittaja saa haltuunsa yhdeksi vuodeksi. Palkintoa
tavoittelevan henkilön (koiran omistaja) tulee olla Suomen Mustaterrierit ry:n
jäsen. Sama henkilö voi kilpailla saman tai eri koiran tuloksilla useammasta
palkinnosta/arvonimestä. Koiran tulokset ilmoitetaan kirjallisesti vuoden loppuun
mennessä (viim. 31.12.). Vain määräaikaan mennessä ilmoitetut tulokset
hyväksytään. Kopio kilpailukirjasta mukaan.
Erikoisnäyttelystä puhuttaessa tarkoitetaan Suomen Mustaterrierit ry:n
(järjestämää) pääerikoisnäyttelyä. Säännöt ovat voimassa vähintään kolme (3) vuotta
kerrallaan, mikäli yleiset näyttelysäännöt eivät muutu. Säännöt tarkistettu 2023.

Tulokset 31.12 klo 24 mennessä os: sanni.pekkola(a)gmail.com

tai täyttämällä lomake täällä!

Lue lisää pisteytyksestä täältä!

VUODEN VENÄJÄNMUSTATERRIERI –KILPAILU

VUODEN VENÄJÄNMUSTATERRIERI
Palkitaan sekä uros että narttu. Tuloksiin lasketaan 5 parasta näyttelyä ja 5 parasta koetta (PK/TOKO/AGI/ RT/ NW/HTM/FS ).
VUODEN KÄYTTÖKOIRA
Tulokseen lasketaan 5 parasta koetta.
VUODEN ALOKAS
Tulokseen lasketaan 5 parasta näyttelyä ja 5 parasta koetta (PK/TOKO/AGI, RT, NW/HTM/FS).
Vuoden alokkaalla ei saa olla minkäänlaisia virallisia näyttely- tai koetuloksia (ei koske pentuluokkia) edellisiltä vuosilta.
VUODEN PENTU
Tulokseen lasketaan enintään 5 pentuluokan näyttelytulosta. Palkitaan sekä uros, että narttu.
VUODEN JUNIORI
Tulokseen lasketaan 5 junioriluokan näyttelytulosta ja mahdolliset 5 parasta koetulosta. Palkitaan sekä uros, että narttu.
VUODEN VETERAANI
Tulokseen lasketaan 5 parasta näyttelyä ja 5 parasta koetta. Palkitaan sekä uros, että narttu.
VUODEN KASVATTAJA
Tulokseen lasketaan viiden koiran 5 parasta tulosta /koetta. Vuoden kasvattajapalkinto myönnetään vain Suomeen rekisteröidylle kasvattajalle.

Menneiden vuosien menestyneet:

Palkitut 2018
Palkitut 2017
Palkitut 2016
Palkitut 2015
Palkitut 2014
Palkitut 2013
Palkitut 2012
Palkitut 2011
Palkitut 2010
Palkitut 2009
Palkitut 2008
Palkitut 2007
Palkitut 2006
Palkitut 2005
Palkitut 2004

%d bloggers like this: