Terveys- ja luonnekysely

Suomen Mustaterrierit ry:n jalostustoimikunta kerää tietoa venäjänmustaterrierien terveystilanteesta, tietoa tarvitaan mm. seuraavan jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) tekoa varten. Toivomme, että mahdollisimman moni venäjänmustaterrierin omistaja jaksaisi täyttää kyselyn. Kaikki tieto on tarpeen, niin terveistä kuin sairaistakin koirista, että saisimme tietää mikä on rodun tilanne terveyden suhteen.

Tähän kyselyyn pyydetään vastauksia kaikista vuonna 1993 tai sen jälkeen rekisteröidyistä koirista. Luonneosio on suunnatttu vain yli vuoden ikäisille koirille. Vastauksia halutaan kaikista mustaterriereistä riippumatta siitä, onko niillä terveysongelmia vai ei.

Kyselyyn pääset tästä osoitteesta: https://suomenmustaterrierit.nettilomake.fi/form/6323?fbclid=IwAR373YV4yzCSn_KNyMCNigrSvMN-uSEWaPrVejmcq6p783a0f17Y7Aj_y4E

Kiitos avustanne!
at1

%d bloggers like this: