Ohjeita kasvattajalle

 • penut.jpgKasvattajan tulee olla Mustaterrierit ry:n jäsen, mikäli haluaa pentueen yhdistyksen pentuvälitykseen.
 • Jalostustoimikunnalta saa apua kaikessa kasvattamiseen liittyvissä asioissa.
 • Kasvattaja ilmoittaa jalostustoimikunnan sihteerille suunnitelmissa olevan tai jo syntyneen pentueen astutusilmoituslomakeella.
 • Tulevan pentueen voi ilmoittaa listalle n.2 kk ennen astutusta.
 • Pennut ovat listalla 10 viikkoa (jos kasvattaja ei ilmoita pentuja myydyksi). Tämän jälkeen kasvattaja ilmoittaa tilanteen 2 viikon välein jalostustoimikunnan sihteerille.
 • Kasvattajan tulee tehdä pentueseurantakaavake A syntyneestä pentueesta pentujen ollessa 7 – 10 viikkoisia.. Pentueseurantakaavake B täytetään pentujen ollessa 12-14 kuukauden ikäisiä.
 • Eläinlääkärintarkastus olisi hyvä tehdä pentueelle ennen pentujen luovutusta.
 • Takakannuksien poisto on eläinsuojelulain mukaisesti kiellettyä.
 • Pevisa: Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto.
  Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1.
  Lisäksi C-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A- tai B-lonkkaista parituskumppania ja kyynärniveltuloksen 1 saaneelle koiralle 0-tuloksen saanutta parituskumppania.
  Ohjelma on voimassa 1.1.2016 – 31.12.2020.

Astutusilmoitus
Pentueseurantakaavake A
Pentueseurantakaavake B

%d bloggers like this: