Kasvattajille

Suomen Mustaterrierit ry:n pentuvälityksen säännöt:

Kasvattaja vastaa listalla olevasta yhdistelmästä, ei yhdistys tai sen jalostustoimikunta.

Edellytykset pentueen ottamiseksi listalle:

 • Kasvattaja on Suomen Mustaterrierit ry:n jäsen. Lisäksi hänen tulee olla ollut yhdistyksen jäsen edellisen vuoden ajan. (Poikkeuksena kasvattajat, joilla ei ole rekisteröityjä venäjänmustaterrieripentueita)
 • Kasvattajan tulee maksaa pentujen ostajille Suomen Mustaterrieririt ry:n jäsenyys. Seuraavaa pentuettaan yhdistyksen listalle. Kun kasvattaja on maksanut yhden pentueen ostajat yhdistyksen jäseniksi, hän saa seuraavan pentueensa pentuelistalle.
 • Pentue on ilmoitettu pentuvälitykseen kirjallisesti. Kasvattaja vastaa siitä, että annetut tiedot ovat oikeat. Pentueen vanhemmista ilmoitetaan:lonkka-ja kyynärnivellausuntojen tulokset, HUU ja JLPP geenitestitulos, näyttelytulokset, jalostustarkastus ulkomuodon osalta, palveluskoirakoetulos, muu koetulos, luonnetestitulos, MH-luonnekuvauksen tulos ja jalostustarkastuksen luonneosion tulos.
 • Kasvattaja ilmoittaa jalostustoimikunnan sihteerille suunnitelmissa olevan tai jo syntyneen pentueen astutusilmoituslomakeella.
 • Pentueen tulee täyttää Suomen Kennelliiton rekisteröintiehdot, sisältäen Venäjänmustaterrierieiden PEVISA:n
 • Kasvattaja täyttää pentueesta pentuseurantalomakkeen
 • Pentueen vanhemmat ovat HUU testattuja ja ainakin toinen vahemmista on JLPP testattu terveeksi.

Pevisa:

 • Pentujen vanhemmista tulee olla ennen astutusta annettu lonkkakuvaus- ja kyynärkuvauslausunto.
 • Rekisteröinnin raja-arvo on lonkkaniveldysplasian aste C ja kyynärniveldysplasian aste 1.
 • Lisäksi C-lonkkaiselle koiralle pitää käyttää A- tai B-lonkkaista parituskumppania ja kyynärniveltuloksen 1 saaneelle koiralle 0-tuloksen saanutta parituskumppania.
  Ohjelma on voimassa 1.1.2021 – 31.12.2025.

Rotuyhdistys antaa lisäksi pentueen vanhemmista seuraavia suosituksia

 • Vanhempien lonkat tulisivat olla A tai B
 • Kyynärnivelet tulisi olla 0
 • Näyttelytulos virallisessa näyttelyssä tai jalostustarkastettu
 • Pentueen kummallakaan vanhemmalla ei saisi olla yli 20 pentua/enemmän kuin 3 pentuetta Suomessa
 • Sukusiitosaste tulee olla korkeintaan 6,25%, mikä vastaa serkusten yhdistämistä
 • Pentueen vanhemmat olisivat suorittaneet hyväksytysti luonnetestin tai MH luonnekuvauksen tai jalostustarkastuksen käyttäytymisen osalta
 • tai koulutustunnus palveluskoirakokeissa
 • tai hyväksytty suoritus pelastuskoirien jälki-, haku- tai rauniokoirakokeesta luokasta A.

Hyperuricosurian (HUU) suhteen jalostussuositukset ovat:

 • N/HU*HU/HU-yhdistelmiä ei tehdä
 • HU/HU*HU/HU-yhdistelmiä ei tehdä
 • N/HU*N/HU-yhdistelmistä syntyvät pennut geenitestataan ja jalostukseen valitaan mahdollisuuksien mukaan vain N/N-koiria

Muista ohjeita:

 • Jalostustoimikunnalta saa apua kaikessa kasvattamiseen liittyvissä asioissa.
 • Tulevan pentueen voi ilmoittaa listalle n.2 kk ennen astutusta.
 • Pennut ovat listalla 10 viikkoa (jos kasvattaja ei ilmoita pentuja myydyksi). Tämän jälkeen kasvattaja ilmoittaa tilanteen 2 viikon välein jalostustoimikunnan sihteerille.
 • Kasvattajan tulee tehdä pentueseurantakaavake A syntyneestä pentueesta pentujen ollessa 7 – 10 viikkoisia. Pentueseurantakaavake B täytetään pentujen ollessa 12-14 kuukauden ikäisiä.
 • Eläinlääkärintarkastus olisi hyvä tehdä pentueelle ennen pentujen luovutusta.
 • Takakannuksien poisto on eläinsuojelulain mukaisesti kiellettyä.

Astutusilmoitus
Pentueseurantakaavake A
Pentueseurantakaavake B

%d bloggers like this: